2ος όμιλος – 15η αγωνιστική

1ος όμιλος – 11η αγωνιστική

2ος όμιλος – 14η αγωνιστική

1ος όμιλος – 10η αγωνιστική

2ος όμιλος – 13η αγωνιστική

2ος όμιλος – 12η αγωνιστική

2ος όμιλος – 11 αγωνιστική

2ος όμιλος – 11η αγωνιστική

1ος όμιλος – 9η αγωνιστική

2ος όμιλος – 10η αγωνιστική