1ος όμιλος – 8η αγωνιστική

2ος όμιλος – 9η αγωνιστική

1ος όμιλος – 7η αγωνιστική

2ος όμιλος – 8η αγωνιστική

1ος όμιλος – 6η αγωνιστική

2ος όμιλος – 7η αγωνιστική

1ος όμιλος – 5η αγωνιστική

6η αγωνιστική – 2ος όμιλος

4η αγωνιστική – 1ος όμιλος

2ος όμιλος – 2η αγωνιστική