1ος όμιλος – 3η αγωνιστική

2ος όμιλος – 2η αγωνιστική

1ος όμιλος – 1η αγωνιστική

1η αγωνιστική – 2ος όμιλος