Ο παράγοντας γνωρίζει

Δεν είσαι τίποτα

Πήρε και… διώχνει

Το δικό μας “ευχαριστώ”

Μαθήματα ελληνικών

Επτά… ανταγωνιστικοί

Άρχισε τα ίδια

Περαστικά

Μένει… φεύγοντας!

Έρχονται “τελικοί”