Ας τα βρουν

Περαστικά φίλε

Δυσκολίες

Μεγάλος κίνδυνος

Άνοιξε λογαριασμό

Πώς να κάνεις καριέρα

Τώρα στη Γλυφάδα

Χαμένος από χέρι

Πού είσαι Σταύρο;

Θα μάθεις κι εσύ