Η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα

Με λένε Αλέξανδρο Νικολαίδη και είμαι Μπασκετικός