Χρήστος Καρδαράς

Βασίλης Ντάκουρης

Δημήτρης Μαρίνος

Τάκης Καλαντζής

Οι πρωταγωνιστές

Χολαργός

Γιώργος Καραμέρος

Γαμπιεράκης – Κασελάκης

Μάριος Δεσποτάκης

Τα κανάλια