Ο Κρόνος απέκτησε την Σίντι, κοντά και στην Σπαθάρου