Το «ειδικό βάρος» της… τυχαίας υποτροφίας του «ήρωα» του NCAA!