Στις Αδάμες και σε πρώτο πλάνο ο Λιόγας για Κηφισιά