“Άψογο οργανωτικά το Σεμινάριο”

“Οι Έλληνες προπονητές έχουν καταξιωθεί”

“Γαλόνια στην επωμίδα”

Όλα έτοιμα για το “Αθήνα 2013”

Από το Ντένβερ… στο “Αθήνα 2013”