Παρέμεινε το πετυχημένο δίδυμο Ζαρονικόλα – Σεργιάννη στον Λοκρό