Συνεχίζουν Πετρόπουλος και οκτώ παίκτες στην Αρετσού!