Μαρκόπουλος: «Με τον τρόπο που έπαιξε ο Άρης… μας σεβάστηκε»