Πολύ μπάσκετ στα «24 seconds» στο ΑΡΤ TV…με μεγάλη δόση Α2!