«Στόχος μας είναι η καθιέρωση στο πρωτάθλημα της Α1»