Ιδανικό ξεκίνημα για Α.Ε. Σαντορίνης,νίκη για Α.Ε. Δικαίου