Έκτακτη Γ.Σ και εκλογές για την Α.Ε Σαντορίνης

Ιδανικό ξεκίνημα για Α.Ε. Σαντορίνης,νίκη για Α.Ε. Δικαίου