«Είναι μεγάλη πρόκληση»

Πήρε Σπηλιόπουλο το Δειλινό