Αποφασισμένη για το βήμα παραπάνω η Καρδίτσα

Οι φάσεις για τις οποίες φωνάζει ο Ερμής Αγιάς (video)