Έκανε το 2/2 η Γεωργία του Ζούρου με θετικό Ντίξον