Ανανέωσαν με την Δάφνη Μιχόπουλος και Ρώης

“Έκλεισε” Ρώη…