Συγχαρητήρια του Πούτιν στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας

“Δώστε όσο φυσικό αέριο χρειάζονται”