Επιτυχημένη επέμβαση για Στόλη

Στη Νέα Πέραμο ο Τόμπρος