Στα «Δυο Αοράκια» ο αγώνας της Εθνικής Ελλάδας με την Σερβία