Καλoγερόπουλος: «Να προσπαθήσουμε να είμαστε αξιόπιστοι»