Γεραγωτέλλης: «Προσοχή στο σουτ και την front line»