Παίρνει Καραγκολίδη ο Πιερικός Αρχέλαος

Παραμένει ο Κυρούδης, ανανέωσαν τρεις, απέκτησε δυο ο «γηραιός»