Παραμονή Μαλτέτσιου στη Λάρισα

Θέλει Μαλτέτσιο, σε αναμονή για τον ηγέτη…

«Λαρισαίος» ο Μαλτέτσιος

Και ο Μαλτέτσιος στον…κάμπο!