«Για τις Ακαδημίες μας είναι μια σημαντική στιγμή!»