Ο Άρης δίπλα στα παιδιά

Στηρίζει τους “Γιατρούς χωρίς σύνορα”