Μια αγωνιστική στον Αμύντα, τρεις μήνες στον Γ.Καστρινό!