Συνέντευξη Τύπου για τον φιλανθρωπικό αγώνα στον ΓΣΛ