Παραμονή Σύρρα στον Ολυμπιακό

Λευκαδίτισσα η Ελένη Σύρρα