Κράτησε Κόμματο, Περρωτή, απέκτησε Τσιαμπαλή, κοιτάζει ακόμα δυο…