Η στήριξη του Κοινωνικού Φαρμακείου από τα Τρίκαλα