Δρακονταειδής: «Έτοιμη η Λευκάδα για τη μεγάλη αθλητική γιορτή»