«Να γίνει η Χαλκίδα τόπος συνάντησης για τις Εθνικές»