Αποκτήθηκαν πέντε και ανανέωσαν πέντε στη Νέα Ιωνία

Ανανέωσε επτά πρόσθεσε τέσσερις η Νέα Ιωνία