“Η ΑΕΚ μη διώξει τον Κατίδη”

“Μου λείπουν η ΑΕΚ και η Ελλάδα”