Πάει και για Μαγγουνή ο Μανδραϊκός

“Δική μου η απόφαση”

“Επιτακτική ανάγκη η νίκη”

“Τον σεβαστήκαμε περισσότερο”