Και πειράζει και πονάει

Ξυπνήσαμε και μείναμε μονάχοι…

Lille, basketball ville…

Σκόρδα κι όλα καλά θα πάνε

Επιχείρηση – αστραπή

Αγωνίες και λαχτάρες. Για τους άλλους…

Solid. Ετσι, απλά

Προσήλωση σε βαθμό… παρωπίδας

Οι άλλοι τις αγωνίες τους, εμείς τη δουλειά μας

Τότε, καταλαβαίνεις τα πάντα