Το Κορωπί ενισχύθηκε με δύο ελπιδοφόρες προσθήκες

Συνεχίζει ο Αγαδάκος…πήρε και Μαργαρώνη!