Όλμος: «Να κερδίσει η Ελλάδα»

Ολμος: «Ικανοποιημένος από την προσπάθεια, έχω την ευθύνη των ηττών»