Παρελθόν τρεις από τον ΚΣ Γέφυρας

Ευχαρίστησε και αποχαιρέτησε τέσσερις ο ΚΣ Γέφυρας!