Μητρόπουλος και Συρακόπουλος στο πλευρό του Καστρίτη