Αναβολή σε πέντε παιχνίδια λόγω των Στρατιωτικών αγώνων