Δύο νέες προσθήκες για Πορφύρα, με πέντε αποχωρήσεις παράλληλα!

Εκλεισε Κρητικό, κράτησε Χατζόγλου ο Αρης Νικαίας