«Μπαμ» με Κέκελη,Παπαϊωακείμ και Ρούζιο ο Αριστοτέλης