Προχωρά του Παπαντωνίου στον ΓΣΛ-Φάρο

Κρατά Παπαντωνίου ο Οίακας